Om

Det grundläggande syftet var att få en snygg och seriös e-postadress, men givetvis har webbplatsen använts till annat.

Sedan domänen införskaffades 2005 har det drivits olika, mer eller mindre seriösa projekt, via webbadressen även om huvudfunktionen alltid bestått av blogg och bildvisning. Till en början drevs den via Blogger, men fick sin största förändring när WordPress installerades runt 2010.