Terry Jennings - Småkryp

Månadens bok

En rolig sak med barn är alla böcker man får möjlighet att läsa för dem. Eftersom barn älskar rutiner, så även E, tycks vissa böcker mer intressanta än andra och man ”tvingas” läsa …